Ohjausryhmä vieraili Helsinki XR Centerissä

Viime perjantaina Virtual Writers´ Room -hankkeen ohjausryhmä kokoontui neljänteen kokoukseensa Metropolia Ammattikorkeakoulun Arabian kampukselle. Kokouksen yhteydessä tutustuttiin Helsinki XR Centeriin ja kokeiltiin virtuaalista Glue-yhteistyöalustaa.

Gluen Kalle Saarikannas (vasemmalla) esittelee testiympäristöä.

Glue-yhteistyöalusta on virtuaalinen ympäristö, jossa esimerkiksi hajallaan oleva tiimi voi kokoontua yhteen ja hyödyntää työvälineitä, joita yleensä käytetään kasvokkaisissa kokouksissa. Käytössä ovat esimerkiksi ”tarralaput” ja piirustustaulut.

Monitorista voi seurata, mitä virtuaalimaailmassa tapahtuu. Gluen asiantuntija pitää siellä parhaillaan perehdytystä kolmelle ohjausryhmän jäsenelle.

Ohjausryhmä pääsi kokeilemaan Gluen VR-kokemusta ja työkaluja Gluen asiantuntijan johdolla. Perehdyttäjä osallistui tilaisuuteen virtuaalihahmona Gluen toimistolta Helsingin Kruununhaasta.

Melko nopealla opastuksella testiryhmä oppi liikkumaan virtuaalimaailmassa ja pääsi keskustelemaan ja kokeilemaan tarjolla olevia ominaisuuksia.

Ohjausryhmän jäsen Samuel kokeilee virtuaalista piirustustaulua.

Vierailun tavoitteena oli antaa ohjausryhmälle tuntumaa virtuaalitodellisuuden tämän hetken ja lähitulevaisuuden mahdollisuuksiin. Hankkeessa on tavoitteena pilotoida Glue-alustaa ensi viikolla aloittavan koulutettavaryhmän kanssa. Tällä hetkellä ei ole selvää, millä tavalla virtuaalitodellistuutta tullaan ryhmäkirjoittamisessa soveltamaan, mutta suunnittelu ja ideointi on käynnissä.

Varsinaisessa ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin hankkeen toimintaraportti syksyltä 2019 sekä vuoden 2020 ja 2021 suunnitelmat. Kokouksen lopuksi vuoden 2019 Virtual Writers´ Room -koulutettavat kävivät esittäytymässä ja esittelivät myös koulutuksen aikana tuottamansa käsikirjoitukset ohjausryhmän jäsenille.