Syksy käynnistyi palautteen ja ohjausryhmän merkeissä

Virtual Writers’ Room -hanke on edennyt kesän aikana, kun koulutettavat ovat työstäneet käsikirjoituskonseptejaan eteenpäin. Tarinat ovat edenneet ja konseptipaketit muovautuneet hyvään vaiheeseen.

Viime viikon maanantaina 21.9. Yle Draama antoi palautetta koulutettaville Zoom-yhteydellä järjestetyssä palautetilaisuudessa. Tilaisuus oli antoisa, Draaman dramaturgi Anne Nissinen ja tuottaja Riikka Takila kävivät huolellisesti läpi kaikki kolme konseptia, ja esittivät niihin omat huomionsa. Esiin nostettiin onnistumisia sekä kehitysehdotuksia, esimerkiksi muutosideoita hahmoihin ja tapahtumapaikkoihin.

Zoom-etäkokous, jossa paikalla 16 osallistujaa.
Yle Draaman palautesessio on käynnissä.

Ryhmät ovat työskennelleet hyvin määrätietoisesti ja tulokset ovat tässä vaiheessa lupaavia. Työ jatkuu siten, että kukin ryhmä saa omaan tilanteeseensa liittyen jatkotehtäviä, joiden pohjalta jatketaan kohti VWR-toiminnan puitteissa viimeisiä konseptipaketteja.

Ohjausryhmän kokous 23.9.

Viime viikolla pidettiin myös hankkeen ohjausryhmän viides kokous. Kokouksessa käytiin läpi hankkeen toiminta maksatuskaudella 1.2.–31.7.2020 sekä jatkosuunnitelmat. Keskustelua syntyi ainakin 2020-koulutuksen etenemisestä, hankkeen kyselytutkimuksen tulosten analysoinnista sekä Virtual Writers’ Room -manuaalista, joka tulee olemaan toiminnan yksi tulos.

Hankkeessa on myös päätetty hakea jatkoaikaa vuoden 2021 puolelle, ja jatkosuunnitelmia valmistellaan rahoittajalle esitettäviksi.

Syksy etenee muun muassa näiden ajankohtaisten asioiden parissa.