Virtual Writers’ Room

Virtuaalisen ryhmäkirjoittamisen osaamista nuorille käsikirjoittajille

Virtual Writers´Room -hankkeen tavoitteena on kouluttaa nuoria, vaikeassa työllistymistilanteessa olevia käsikirjoittajia työskentelemään käsikirjoitusryhmissä.

Virtual Writers’ Room -koulutuksen esittelyvideo.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Toimintaa vetävät lehtorit Timo Lehti Metropoliasta (kuvassa oikealla) ja Teppo Nuutinen TAMKista. Käsikirjoittaja Miira Karhula toimii opiskelijoiden mentorina.

Hankkeen päätoimenpide on Virtual Writers’ Room -koulutus, jossa nuoret käskirjoittajat oppivat uusia ryhmäkirjoittamisen muotoja ja taitoja.

Koulutuksessa opiskelijoiden muodostamat käsikirjoitusryhmät rakentavat tv-sarjakonsepteja Yle Draaman tehtävänannon mukaisesti.

Työskentely tapahtuu suurelta osin virtuaalisia työkaluja käyttäen, ja koulutuksen ohjaajat ja mentori tukevat työskentelyä.

Hanke tutkii virtuaalisen työskentelyn ja työvälineiden erityispiirteitä ja kehittää työtapaa edelleen. Tuloksena syntyy Virtual Writers’ Room -manuaali, joka julkaistaan ennen hankkeen päättymistä.

Seuraa toimintaamme blogissa, lisää hankkeen taustoista, tutustu koulutettaviimme.