Virtual Writers’ Room

Virtuaalisen ryhmäkirjoittamisen osaamista nuorille käsikirjoittajille

Kirjoittajahuone-käsikirja

Virtual Writers’ Room -hankkeen loppujulkaisu Kirjoittajahuone julkaistiin 9.6.2021.

Kirjoittajahuone-käsikirja on ladattavissa Theseus-julkaisuarkistosta.

Englanninkielinen, tiivistetty versio The Writers’r Room on niin ikään ladattavissa Theseus-julkaisuarkistosta.

Kirjoittajahuone-kirjan kansi. Sarjakuvamainen piirros kirjoittajahuoneesta.

Virtual Writers´Room -hanke (1.11.2018–30.4.2021) koulutti nuoria käsikirjoittajia työskentelemään kirjoittajahuoneessa.

Virtual Writers’ Room -koulutuksen esittelyvideo.

Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Toimintaa vetivät lehtorit Timo Lehti Metropoliasta (kuvassa oikealla) ja Teppo Nuutinen TAMKista. Käsikirjoittaja Miira Karhula toimi opiskelijoiden mentorina.

Hankkeen päätoimenpide oli Virtual Writers’ Room -koulutus, jossa nuoret käskirjoittajat oppivat uusia ryhmäkirjoittamisen muotoja ja taitoja.

Koulutuksessa opiskelijoiden muodostamat käsikirjoitusryhmät rakensivat tv-sarjakonsepteja Yle Draaman tehtävänannon mukaisesti.

Työskentely tapahtui suurelta osin virtuaalisia työkaluja käyttäen, ja koulutuksen ohjaajat ja mentori tukivat työskentelyä.

Hanke tutki virtuaalisen työskentelyn ja työvälineiden erityispiirteitä ja kehittää työtapaa edelleen. Tuloksena syntyi Kirjoittajahuone-käsikirja, joka julkaistiin 9.6.2021.

Tutustu hankkeen toimintaan blogissa, lue lisää hankkeen taustoista, tutustu koulutettaviimme.