Ylen loppupalaute, 2020-ryhmän koulutuksen päätös

Viime perjantaina 21.1. kokoontuivat vuoden 2020 Virtual Writers’ Room -koulutettavat koulutuksen viimeiseen Yle Draaman palautetilaisuuteen ja koulutuksen palautekeskusteluun. Palautetta annettiin joulukuussa 2020 palautetuille tv-sarjakonseptipaketeille, joita kolme neljän hengen kirjoittajaryhmää oli kehitellyt tammikuusta 2020 lähtien.

Yle Draaman palaute eteni siten, että kukin käsikirjoitusryhmä vuorollaan aluksi esitteli konseptinsa suullisesti, minkä jälkeen Ylen Anne Orioni ja Riikka Takila antoivat konseptille palautetta ja kehitysehdotuksia. Lisäksi keskusteltiin ryhmien työskentelystä koronavuoden poikkeusoloissa.

Konsepteissa käsiteltyjä teemoja olivat muun muassa ilmastonmuutos, maailmanloppu, ylisuorittaminen, hypebeast-ilmiö ja ystävyys. Palautteissa avattiin esimerkiksi mahdollisuuksia ottaa konseptin huumoriin irrottelevampaa otetta, kirjoittamaan hahmojen toiminnalle taustamotiiveja ja ylipäänsä pohtimaan tarinoiden kulkuja ja hankilöhahmoja.

Ylen kommentit olivat kiitollisia ja positiivisia, myös kommentaattorit kokivat oppineensa uutta prosessin aikana.

Koronatilanne oli tuonut ryhmätyöhön haasteita, mutta projektin lähtökohta – virtuaalinen kirjoittajahuone – auttoi sopeutumaan tilanteeseen. Yksi ryhmä koki, että etäyhteydellä työskennellessä ideointi väsyttää nopeasti, jo 2–3 tunnin jälkeen voi olla hyvin väsynyt, kun kasvotusten on jaksanut samaa 6 tuntia helposti.

Toinen ryhmä koki, että itse etätyö ei ole ollut haaste, vaan enemmänkin muu elämä ja ajan löytäminen kirjoittamiselle poikkeuksellisessa tilanteessa

Kolmas ryhmä oli etätyön lisäksi tehnyt kesäisen scouting-mökkireissun, jolloin voitiin työskennellä pari päivää kasvotusten. Ryhmä löysi myös tehoa parityöskentelyyn siirtymisestä, jolloin kaksi kirjoitti tekstiä ja kaksi muuta kommentoi. Virtulaalisen työn yhdeksi puutteeksi koettiin whiteboardin puuttuminen, kun tehtyjä päätöksiä ei saatu näkyviin yhteiselle alustalle. Lisäksi todettiin, että ryhmä olisi luultavasti myös hyötynyt pääkirjoittajan roolista – demokraattinen ryhmä sinänsä toimi, mutta joitain päätöksiä olisi voitu tehdä nopeammin ja suoraviivaisemmin, jos joku olisi ollut johdossa.

Koska viimeisten konseptiversioiden palautuksesta oli jo kulunut aikaa ja ryhmät olivat saaneet niihin etäisyyttä, myös koulutettavat olivat jo tunnistaneet kehityskohteita, joita Ylen palaute selkeytti. Yle kannusti jatkamaan kaikkien pakettien kehittämistä, ja ryhmät tuntuivat valmiilta pakettien jatkokehittelyyn.

Yle-palautteen jälkeen pidettiin vielä palautetilaisuus koulutettavien ja Virtual Writers’ Room -henkilöstön kesken. Tilaisuudessa pohdittiin erityisesti virtuaalista ryhmätyötä ja käsikirjoitusryhmien toimintaa ja dynamiikkaa. Havaintoja tullaan hyödyntämään keväällä 2021 julkaistavassa Virtual Writers’ Room -käsikirjassa.

Virtual Writers’ Room -loppuseminaari pidetään perjantaina 12.3.2021 yhteistyössä Script Tampere -tapahtuman kanssa. Tästä tiedotamme lisää lähiaikoina, mutta ennakkoon voidaan mainita, että tapahtuma järjestetään striimattuna, joten siihen on helppo osallistua.