Kosketus virtuaalisen ryhmätyön tulevaisuuteen

Virtual Writers’ Room -hankkeen vetäjät Timo Lehti Metropoliasta ja Teppo Nuutinen TAMKista tutustuivat tiistaina 14.5.2019 Helsinki XR Centerin toimintaan. Kiinnostusta herätti XR Centerissä käytössä oleva, virtuaalitodellisuuteen perustuva yhteistyöalusta Glue ja sen potentiaalinen hyödynnettävyys ryhmäkäsikirjoittamisessa.

Kai Ansio (oikealla) johdattaa Timo Lehden virtuaalimaailman syvyyksiin.

Käynnin jälkeen Glue otettiin testattavaksi 23.5. käyttömestari Kai Ansion avustuksella Metropolian omalle työasemalle. Havaittiin, että kehitteillä olevan tekniikan käyttöönotto ei vielä suju aivan ongelmitta, mutta sopivien lisälaitteiden avulla Gluen VR-maailmaan pääsy ei ole ylitsepääsemätön tehtävä.

Kenties virtuaalitodellisuus antaa tulevaisuuden käsikirjoitusryhmille lisämahdollisuuksia yhteiskirjoittamiseen. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan tekniikan ja sovellusten kehittymistä.

Lähiopetuspäivä Metropoliassa, projektien tilanne ja seuraavat askeleet

Virtual Writers’ Room -väki kokoontui tänään Metropoliassa ajankohtaisten asioiden pariin. Aamu starttasi hankkeen hallinnollisilla asioilla, mistä siirryttiin nopeasti pohtimaan tulevia tapahtumia ja käsikirjoitusprojektien tilannetta.

Käynnissä on käsikirjoitusten toinen vaihe ja syventyminen henkilöhahmojen taustoihin ja suhteisiin. Ryhmät ovat työskennelleet ahkerasti ja rakentaneet hahmoja on huolellisesti paneutuen. Miira, Teppo ja Timo kommentoivat ja antoivat vinkkejä esimerkiksi hahmoesittelyjen eri mahdollisuuksiin. Yhdessä osallistujien kanssa pohdittiin, millaisiksi seuraavat Ylelle esiteltävät paketit voitaisiin muovata.

Iltapäivällä kumpikin ryhmä sai tiivistä henkilökohtaista ohjausta omalle projektilleen sekä vinkkejä kohtausten kirjoittamiseen. Samalla kerättiin osallistujien palautetta tähän mennessä tapahtuneeseen liittyen.

Työntäyteinen ja aikaansaava päivä. Tästä jatkamme kohti kesää ja ryhmien itsenäistä työskentelyä virtuaalisen ryhmäkirjoittamisen keinoin.

Ylellä tarkistettiin käsikirjoitusten suunta

Virtual Writers’ Room -opiskelijat esittelivät käsikirjoitusideansa eilen Yle Draaman päällikkö Jarmo Lampelalle. Ideoiden kehittely käynnistyi tammikuun lopulla Lampelan tehtävänannosta, jolloin hän ja dramaturgi Anne Nissinen toivoivat muun muassa nuorten kirjoittajien omiin ja oman ikäpolven kokemuksiin perustuvia tarinoita.

Tarinan esittely on käynnissä.

Opiskelijat ovat työstäneet tarinoitaan nyt reilun kahden kuukauden ajan Virtual Writers’ Room -mentorin Miira Karhulan sekä projektia vetävien Timo Lehden ja Teppo Nuutisen johdolla. Lisäksi viime keskiviikkona oli palautetilaisuus dramaturgi Anne Nissisen kanssa, jonka evästäminä ryhmät hioivat eiliset pitsauksensa valmiiksi.

Timo Lehti (vasemmalla), Jarmo Lampela ja Teppo Nuutinen keskittyvät opiskelijoiden pitsaukseen.

Käsikirjoitusten työnimet ovat Loukku ja Pomminvarma, ja kumpaankin työstää neljän kirjoittajan ryhmä. Suuri osa kirjoitustyöstä on tapahtunut virtuaalisessa kirjoittajahuoneessa esimerkiksi Zoom-videoneuvottelusovelluksen välityksellä.

Eilisessä palautetilaisuudessa ryhmät esittelivät tarinansa ja niiden henkilöhahmot lyhyesti, ja lisäksi he kertoivat aiheen valikoitumisesta ja suhteestaan siihen. Ryhmien ideoita pidettiin kiinnostavina ja mielikuvitusta ruokkivina. Todettiin, että lähtöasetelmat tarjoavat liikkumavaraa hahmojen ja tapahtumapaikkojen rakentumiselle ja juonien kehittelylle on tilaa. Jarmo Lampela antoi ideoihin liittyviä referenssejä, jotka voisivat tukea taustatyötä ja esitti huomioita, jotka voisivat auttaa jatkoideoinnissa ja ajatusten täsmentämisessä. Esiin ei noussut tarvetta varsinaisiin korjausliikkeisiin, joten molemmat ryhmät jatkavat tarinansa kanssa eteenpäin suunnitelmien mukaisesti.

Master Class, Kickoff ja ohjausryhmä Tampereella

Virtual Writers’ Room vietti aktiivisen päivän Tampereella viime perjantaina, 8.3.2019, kun samana päivänä pidettiin hankkeen ensimmäinen Master Class -tapahtuma, Kickoff-tilaisuus sekä ohjausryhmän kokous.

Master Class oli osa Tampere Film Festivalin Script Tampere 2019 -tapahtumaa, joka on perinteinen, käsikirjoittamiseen keskittyvät tapahtuma. Virtual Writers’ Room Master Class -tilaisuudessa paneuduttiin erityisesti tv-sarjojen kirjoittamiseen sekä Writers’ Room -työskentelyyn.

Case Study: Karppi ja Aallonmurtaja

Aamupäivän keskustelu käytiin Virtual Writers’ Room -hankkeen mentorin Miira Karhulan ja käsikirjoittaja Jari Olavi Rantalan kesken. Miira toi keskusteluun kokemuksiaan Aallonmurtaja-sarjan ja Jari Olavi Karppi-sarjan kirjoittamisesta.

Miira Karhula kuljettaa keskustelua Jari Olavi Rantalan kanssa.

Keskustelu oli elävää, ja esiin tuli erilaisia työtapoja, jotka kumpuavat muun muassa kirjoittajien persoonista ja taustoista. Karppi-tv-sarjan pääseminen Netflixin levitykseen kiinnosti kuulijoita.

Virtual Writers’ Room -Twitter-tililtä löytyy joitakin huomioita päivän keskusteluista.
Suoratoistopalvelut ovat ruokkineet tv-sarjojen uutta kukoistusta, ja myös suomalaisten sarjojen ja käsikirjoittajien mahdollisuudet näyttävät lupaavilta.

Writers’ Room: Käsikirjoittajan työroolit

Lounastauon jälkeen siirryttiin käsittelemään Virtual Writers’ Room -hankkeen ydintä eli Writers’ Room -työskentelyä. Miira Karhula johti edelleen keskustelua, joka nyt käytiin paneelikeskusteluna. Mukana olivat pääkirjoittaja Laura Suhonen (Koukussa) ja jaksokirjoittajat Paula Mononen (Sorjonen) ja Juha Karvanen (Roba). 

Paula Mononen, Laura Suhonen, Juha Karvanen ja Miira Karhula tarjosivat inspiroivan paneelikeskustelun.

Keskustelussa avattiin konkreettisesti Writers’ Room -työskentelyä, pää- ja jaksokirjoittajien rooleja sekä keskustelijoiden työtapoja ja menetelmiä.

Myös ohjausryhmän jäsen Sonia Meltti osallistui Master Class -tilaisuuteen ja Twitter-keskusteluun.

Ilahduttavaa oli, että yleisössä oli käsikirjoitusammattilaisia, jotka osallistuivat keskusteluun ja jakoivat omia näkemyksiään ja kokemuksiaan. Esimerkiksi kirjoittajaryhmän kokoa ja sen vaikutusta ryhmädynamiikkaan käsiteltiin yhdessä yleisön kanssa.

Mukana tapahtumassa olivat myös Virtual Writers’ Room -hankkeen vuoden 2019 koulutettavat. Pienen tilannekatsauksen perusteella päivä oli heille mieluisa ja hyödyllinen. Keskusteluissa oli noussut esiin asioita, jotka ovat ajankohtaisia myös hankkeen käynnissä olevissa käskirjoitusprojekteissa.

Virtual Writers’ Room -opiskelijat 2019 Tarinatehtaan lavalla, kun virallinen ohjelma on päättynyt.

Virtual Writers’ Room Kickoff

Master Class -tapahtuman päätteksi pidettiin Virtual Writers’ Room -hankkeen Kickoff-tilaisuus. Tilaisuuden aluksi projektipäälliköt Timo Lehti ja Teppo Nuutinen, esittelivät hankkeen, sen tavoitteet sekä toteuttajat ja yhteistyökumppanit. Tämän jälkeen siirryttiin keskeskustelemaan päivän annista ja käsikirjoittamisen polttavista kysymyksistä.

Kickoff-tilaisuus täytti Tarinatehtaan leppoisalla puheensorinalla.

Ohjausryhmän kokous

Pitkän päivän päätteeksi pidettiin vielä hankkeen ohjausryhmän kokous. Kokouksessa tehtiin katsaus hankkeen tilanteeseen, tutustuttiin rakennerahastohankkeiden horisontaalisiin periaatteisiin ja keskusteltiin syksyn 2019 Master Class -tapahtumasta sekä suunnitteilla olevasta Virtual Writers’ Room -kyselystä alan ammattilaisille.

Ohjausryhmä koolla Tampereen Ukkometso-ravintolassa.

Ohjausryhmä oli hyvin tyytyväinen päivän Master Class -tilaisuuteen ja hankkeen todettiin olevan hyvässä liikkeessä. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Master Class -puhujat haastattelussa

Tämän viikon perjantaina 8.3. pidetään Virtual Writers’ Room -hankkeen ensimmäinen Master Class osana Tampere Film Festivalin Script Tampere -tapahtumaa. Kaksi Master Classin vierasta, Koukussa-käsikirjoittaja Laura Suhonen ja Karpin käsikirjoittaja Jari Olavi Rantala, olivat viime perjantaina Ylen Tähtihetki-ohjelman haastateltavina.

Haastattelussa käsiteltyihin aiheisiin tullaan syventymään perusteellisemmin Master Class -keskusteluissa. Tervetuloa mukaan!

Ylen tehtävänanto innosti

Toissapäivänä, tiistaina 29.1.2019, opiskelijat tutustuivat Yle Draaman toimintaan ja kuulivat aiheet, joiden pohjalta käsikirjoitusideoiden työstäminen alkaa.

Jarmo Lampela (vasemmalla) kuuntelee opiskelijoiden esittäytymisiä.

Tapaaminen alkoi esittäytymisillä, joiden jälkeen Yle Draaman päällikkö Jarmo Lampela kertoi Draaman toiminnasta, tehtävistä ja toimenkuvista sekä asemasta Ylen kokonaisuudessa. Kirjoittajille avautui prosessi, jonka kaikki tuotantoon tarjottavat käsikirjoitusideat käyvät läpi. Oli valaisevaa kuulla, kuinka paljon yhteistyötä käsikirjoittajat tekevät tilaajan kanssa, että idea saadaan kirkkaaksi ja istumaan muiden tuotannossa olevien hankkeiden joukkoon.

Tehtävänannon jälkeen opiskelijat keskustelivat aiheista dramaturgi Anne Nissisen ja koulutuksen vetäjien sparrauksella. Aiheista haettiin omakohtaisia havaintoja ja kokemuksia, ja parin tunnin möyhimisen jälkeen koossa oli runsas valikoima ideoita, joista on hyvä aloittaa ensimmäisten ideapapereiden työstö.

Koulutus käynnistyi vauhdilla

Virtual Writers’ Room -hankkeen vuoden 2019 koulutus nuorille käsikirjoittajille käynnistyi kahden koulutuspäivän ponnistuksella 23.–24.1.2019. Koulutus alkoi Helsingissä, Metropolia Ammattikorkeakoulun Arabian kampuksella. Mukana olivat kaikki kahdeksan koulutettavaa sekä neljä hankkeen työntekijää.

Esittäytymisissä tulivat ilmi osallistujien monipuoliset taustat ja jaettu intohimo käsikirjoittamiseen.

Ensimmäinen päivä keskittyi hankkeen, sen vetäjien ja rahoituksen esittelyyn sekä osallistujien esittäytymisiin. Keskustelu rönsysi vapautuneesti, ja sopivasti erilaiset taustat ja kiinnostuksen kohteet ovat hyvä lähtökohta tarinoiden kehittämiselle.

Toinen päivä painottui ryhmätyöskentelyn lämmittelyyn. Vaikka koulutuksen painotus on virtuaalisessa ryhmäkäsikirjoittamisessa, on tärkeää, että ryhmä tutustuu kasvotusten. Se tekee verkkovälitteisestä työskentelystä luontevampaa. Päivän päätteeksi osallistujat oli jaettu kahteen neljän hengen ryhmään, ja tällä jaolla varsinainen työskentely, eli käsikirjoituskonseptien kehittely, käynnistyy.

Ahkerointi jatkuu ensi tiistaina 29.1.2019, kun ryhmät saavat Yle Draaman tehtävänannon, jonka pohjalta ensimmäisiä ideapapereita aletaan muovata.

VWR-koulutus alkaa keskiviikkona 23.1.2019

Virtual Writers’ Room -opiskelijavalinnat vuodelle 2019 tehtiin joulukuussa 2018, ja koulutuksessa aloittaa kahdeksan käsikirjoittajaa. Koulutus käynnistyy keskiviikkona 23.1. klo 12 Helsingissä, Metropolia Ammattikorkeakoulun Arabian kampuksella, osoitteessa Hämeentie 161. Päivitämme tarkempia aikatauluja Lukujärjestys-sivulle toiminnan edetessä.

Viime viikolla pidettiin hankkeen ensimmäinen ohjausryhmän kokous. Ohjausryhmä kokoontui lähes täysimääräisenä Helsingissä, Teatterikulman Komedia-kokoushuoneessa. Ohjausryhmässä keskusteltiin muun muassa hankkeen suunnitelmista, tavoitteista ja toimenpiteistä sekä käsikirjoittajien koulutus- ja työtilanteesta. Yksi tärkeä huomio oli, että suoratoistopalvelujen imussa TV-sarjojen suosio on kasvanut ja käsikirjoittajien tarve on lisääntynyt.

Odotamme innolla koulutuksen käynnistymistä ja sen myötä pääsyä virtuaalisen ryhmäkirjoittamisen käytäntöjen ja kehittämisen sekä opiskelijoiden tuottamien sisältöjen pariin.