Opinnäytetyö suomalaisesta kirjoittajahuoneesta

Jori Korpelainen on tehnyt ammattikorkeakoulun opinnäytetyön suomalaisen kirjoittajahuoneen ominaispiirteistä ja tulevaisuudennäkymistä:

Opinnäytetyössä tutkittiin suomalaisen kirjoittajahuoneen ominaispiirteitä eli siinä käytettäviä työkaluja, työtapoja sekä filosofiaa. Tarkoituksena oli selvittää, milloin jokin tila pystytään luokittelemaan kirjoittajahuoneeksi. Opinnäytetyö nojaa vankasti haastatteluihin, joihin näkökulmansa tarjoavat alalla pitkään toimineet ammattikäsikirjoittajat.

Suomalaisen kirjoittajahuoneen ominaispiirteet ja tulevaisuudennäkymät

Jori Korpelainen oli mukana Virtual Writers´Room -hanketta edeltävässä pilottikokeilussa, ja opinnäytetyön luvussa 3.2 kuvataan VWR-kokemuksia ja yleisesti virtuaalisen kirjoittajahuoneen mahdollisuuksia.

Suosittelemme Jorin opinnäytettä kaikille käsikirjoittamisesta kiinnostuneille.