Yle Draaman palaute etänä

Viime tiistaina 5.5. pidettiin vuoden 2020 Virtual Writers´ Room -koulutuksen ensimmäinen palautetilaisuus Yle Draaman kanssa. Perinteisesti nämä tilaisuudet on pidetty kasvotusten, mutta koronaviruksen vuoksi nyt kokoonnuttiin Zoom-videoneuvottelutyökalun välityksellä.

Kolme kirjoittajaryhmää on työskennellyt ahkerasti noin kahden ja puolen kuukauden ajan. Tarinoita ja hahmoja on kehitelty ja taustatutkimusta tehty, ja tulokset on tiivistetty houkutteleviksi konseptipaketeiksi. Työn hedelmiä tarkasteltiin palautetilaisuudessa Yle Draaman Jarmo Lampelan, Anne Nissisen ja Riikka Takilan sekä VWR-asiantuntijoiden ja tietysti koulutettavien kesken.

Tilaisuudessa todettiin, että 4.2. saadut teemaotsikot ovat muovautuneet kolmeksi omaperäiseksi tarina-aihioksi, jotka käsittelevät nuorten, aikuisuutta lähestyvien hahmojen elämänvalintoja ja ajan ilmiöitä. Konseptit arvioitiin hyvin kehityskelpoisiksi, ja ryhmät saivat vinkkejä ja kannustusta jatkokehittelyyn.

Palautteen pohjalta ryhmät lähtevät työstämään seuraavia konseptiversioita, joissa hahmot ja tapahtumapaikat syventyvät ja tarkentuvat.

Poikkeustilanteesta huolimatta Virtual Writers´ Room -toiminta etenee suunnitellusti. Etätyöskentelyn rooli korostuu entisestään, ja hankkeen lähtökohtana olevista toimintamalleista on koronaviruksen myötä tullut normaaleja työskentelytapoja monille aloille. On kiinnostavaa nähdä, millä tavalla työnteko, ja etenkin käsikirjoittaminen, muuttuu lähivuosien aikana.

Virtual Writers´ Room on mukana muutoksessa.