Kirjoittajahuone-käsikirja on julkaistu

Virtual Writers’ Room -hankkeen loppujulkaisu, kirjoittajahuonetyöskentelyä käsittelevä käsikirja Kirjoittajahuone on julkaistu. Kirjan ovat kirjoittaneet Miira Karhula, Timo Lehti ja Teppo Nuutinen ja sen on kuvittanut Allu Laitila.

Kirjassa sanallistetaan kirjoittajahuoneen keskeiset piirteet sekä kuvaillaan kirjoittajahuoneen siirtämistä virtuaaliseen tilaan.

Kirjoittajahuone-käsikirja on ladattavissa Theseus-julkaisuarkistosta.

Toivomme, että mahdollisimman moni käsikirjoittaja ja käsikirjoittamisesta kiinnostunut löytää teoksen.

Vastaa