Vuoden 2020 ryhmä aloitti koulutuksen

Virtual Writers´ Room -hankkeen vuoden 2020 koulutettavat aloittivat urakkansa kahden päivän pyräyksellä. Koko 12 hengen ryhmä kokoontui Helsinkiin Metropolia Ammattikorkeakoulun opetustiloihin Vanhankaupunginkosken partaalle 21.–22.1.2020.

Ensimmäisenä päivänä paneuduttiin projektipäällikkö Timo Lehden johdolla käsikirjoittamisen ja writers´ room -työskentelyn peruskäsitteisiin ja piirteisiin. Timo käsitteli osuudessaan muun muassa perinteisen TV:n ja nykyisen on-demand-pohjaisen jakelun eroja ja vaikutuksia sarjojen tuotantoon sekä writers´ room -mallien piirteitä ja hyviksi havaittuja toimintamalleja.

Metropolian projektipäällikkö Timo johtaa aamupäivän koulutusosuutta. TAMKin projektipäällikkö Teppo seuraa tilannetta.

Luonnollisesti myös esittäytymiset kuuluivat ensimmäisen päivän ohjelmaan. Koulutettavat pääsivät tutustumaan toisiinsa kahden hengen ryhmissä, minkä jälkeen kumpainenkin esitteli uuden tuttavuutensa koko ryhmälle.

Esittelyt käynnissä, Essi esittelee Emilian muulle ryhmälle. Jani, Juuso, Saana ja Aleksi kuuntelevat.

Toisena päivänä päästiin jo itse asiaan, siis käsikirjoittamiseen. Ryhmä jaettiin neljän hengen ”kirjoittajahuoneisiin”, ja tehtävänä oli tuottaa käsikirjoitusformaattiin kirjoitettu noin 1,5 sivun kohtaus, joka sisältää alatekstin.

Oli hienoa nähdä, kuinka juuri tavanneet kirjoittajat lähtivät pallottelemaan ideoita ja rakentamaan tarinoita omien kokemustensa ja havaintojensa pohjalta. Tiiviin työskentelyn tuloksena syntyi kolme mainiota kohtausta, joiden purkaminen synnytti monipuolista keskustelua.

Ensimmäinen kirjoittajahuoneharjoitus käynnissä. Vilja, Saana, Aleksi ja Jani ideoivat.

Päivän lopuksi syvennyttiin vielä tiiviisti osallistujien omien tarinoiden pariin, minkä jälkeen mentori Miira Karhula antoi välitehtävän pohjustamaan seuraavaa opetuspäivää.