Ylen teemaotsikot käynnistivät 2020-konseptien kehittelyn

Vuoden 2020 Virtual Writers´ Room -koulutus pääsi kunnolla vauhtiin viime viikon kaksipäiväisen koulutusrupeaman myötä.

Tiistaina 4.2. koulutettavat, hankehenkilöstö sekä Yle Draaman Jarmo Lampela, Anne Nissinen ja Riikka Takila kokoontuivat tutustumaan toisiinsa sekä Ylen teemaotsikoihin, joiden pohjalta käsikirjoituskonseptien työstö käynnistyy.

Ihmisiä kokoushuoneessa pöydän ympärillä.
Koulutettavien esittäytyminen käynnissä.

Ensimmäinen puolisko Ylen tapaamisessa käytettiin mukana olevien esittäytymisiin ja omiin tarinoihin, joiden myötä saimme käsityksen, kuinka kukin on päätynyt samaan huoneeseen yhteisen asian äärelle.

Ihmisiä kokoushuoneessa pöydän ympärillä
Jarmo Lampela (keskellä) esittelee Yle Draaman toimintaa ja toimintatapoja.

Esittäytymisten jälkeen Jarmo Lampela esitteli Yle Draaman toimintaa, jonka jälkeen draamalaiset antoivat muutaman laajan teemaotsikon, jotka pohjustavat käsikirjoitusryhmien ideointia. Teemat ovat väljiä ja mahdollistavat monenlaiset tulkinnat, mutta toive on, että ryhmät lähestyvät aiheita omien ja ikäryhmänsä kokemusten pohjalta.

Henkilö istuu kokouspöydän ääressä ja puhuu
Riikka Takila tuli uutena draamalaisena mukaan Virtual Writers´ Room -toimintaan.

Iltapäivällä koulutettavat ja kouluttajat käsittelivät teemoja yhdessä. Keskustellen seulottiin esimerkiksi kotipaikkakuntien tapahtumia ja ihmiskohtaloita ja yritettiin tunnistaa kiinnostavia ilmiöitä ja tarinoita. Keskustelua syntyi siinä määrin, että teemat voitiin todeta hedelmällisiksi lähtökohdiksi käsikirjoituskonseptien kehittelylle.

Keskiviikkona 5.2. oli toinen koulutuspäivä, jonka aikana mentori Miira Karhula ja TAMKin projektipäällikkö Teppo Nuutinen johtivat ryhmätyöskentelyä. Tavoitteena oli, että päivän kuluessa on muodostettu kolme neljän hengen ryhmää, jotka tulevat työskentelemään yhdessä koulutuksen loppuun saakka.

Miira Karhula ja Teppo Nuutinen vetivät toisen koulutuspäivän pakettiin.

Päivän lopuksi jokaisella ryhmällä oli tuotettuna kolme alustavaa ideaa jatkehittelyä varten. Tästä työskentely jatkuu palautekierroksen kautta eteenpäin.