Koulutus käynnistyi vauhdilla

Virtual Writers’ Room -hankkeen vuoden 2019 koulutus nuorille käsikirjoittajille käynnistyi kahden koulutuspäivän ponnistuksella 23.–24.1.2019. Koulutus alkoi Helsingissä, Metropolia Ammattikorkeakoulun Arabian kampuksella. Mukana olivat kaikki kahdeksan koulutettavaa sekä neljä hankkeen työntekijää.

Esittäytymisissä tulivat ilmi osallistujien monipuoliset taustat ja jaettu intohimo käsikirjoittamiseen.

Ensimmäinen päivä keskittyi hankkeen, sen vetäjien ja rahoituksen esittelyyn sekä osallistujien esittäytymisiin. Keskustelu rönsysi vapautuneesti, ja sopivasti erilaiset taustat ja kiinnostuksen kohteet ovat hyvä lähtökohta tarinoiden kehittämiselle.

Toinen päivä painottui ryhmätyöskentelyn lämmittelyyn. Vaikka koulutuksen painotus on virtuaalisessa ryhmäkäsikirjoittamisessa, on tärkeää, että ryhmä tutustuu kasvotusten. Se tekee verkkovälitteisestä työskentelystä luontevampaa. Päivän päätteeksi osallistujat oli jaettu kahteen neljän hengen ryhmään, ja tällä jaolla varsinainen työskentely, eli käsikirjoituskonseptien kehittely, käynnistyy.

Ahkerointi jatkuu ensi tiistaina 29.1.2019, kun ryhmät saavat Yle Draaman tehtävänannon, jonka pohjalta ensimmäisiä ideapapereita aletaan muovata.