Master Class, Kickoff ja ohjausryhmä Tampereella

Virtual Writers’ Room vietti aktiivisen päivän Tampereella viime perjantaina, 8.3.2019, kun samana päivänä pidettiin hankkeen ensimmäinen Master Class -tapahtuma, Kickoff-tilaisuus sekä ohjausryhmän kokous.

Master Class oli osa Tampere Film Festivalin Script Tampere 2019 -tapahtumaa, joka on perinteinen, käsikirjoittamiseen keskittyvät tapahtuma. Virtual Writers’ Room Master Class -tilaisuudessa paneuduttiin erityisesti tv-sarjojen kirjoittamiseen sekä Writers’ Room -työskentelyyn.

Case Study: Karppi ja Aallonmurtaja

Aamupäivän keskustelu käytiin Virtual Writers’ Room -hankkeen mentorin Miira Karhulan ja käsikirjoittaja Jari Olavi Rantalan kesken. Miira toi keskusteluun kokemuksiaan Aallonmurtaja-sarjan ja Jari Olavi Karppi-sarjan kirjoittamisesta.

Miira Karhula kuljettaa keskustelua Jari Olavi Rantalan kanssa.

Keskustelu oli elävää, ja esiin tuli erilaisia työtapoja, jotka kumpuavat muun muassa kirjoittajien persoonista ja taustoista. Karppi-tv-sarjan pääseminen Netflixin levitykseen kiinnosti kuulijoita.

Virtual Writers’ Room -Twitter-tililtä löytyy joitakin huomioita päivän keskusteluista.
Suoratoistopalvelut ovat ruokkineet tv-sarjojen uutta kukoistusta, ja myös suomalaisten sarjojen ja käsikirjoittajien mahdollisuudet näyttävät lupaavilta.

Writers’ Room: Käsikirjoittajan työroolit

Lounastauon jälkeen siirryttiin käsittelemään Virtual Writers’ Room -hankkeen ydintä eli Writers’ Room -työskentelyä. Miira Karhula johti edelleen keskustelua, joka nyt käytiin paneelikeskusteluna. Mukana olivat pääkirjoittaja Laura Suhonen (Koukussa) ja jaksokirjoittajat Paula Mononen (Sorjonen) ja Juha Karvanen (Roba). 

Paula Mononen, Laura Suhonen, Juha Karvanen ja Miira Karhula tarjosivat inspiroivan paneelikeskustelun.

Keskustelussa avattiin konkreettisesti Writers’ Room -työskentelyä, pää- ja jaksokirjoittajien rooleja sekä keskustelijoiden työtapoja ja menetelmiä.

Myös ohjausryhmän jäsen Sonia Meltti osallistui Master Class -tilaisuuteen ja Twitter-keskusteluun.

Ilahduttavaa oli, että yleisössä oli käsikirjoitusammattilaisia, jotka osallistuivat keskusteluun ja jakoivat omia näkemyksiään ja kokemuksiaan. Esimerkiksi kirjoittajaryhmän kokoa ja sen vaikutusta ryhmädynamiikkaan käsiteltiin yhdessä yleisön kanssa.

Mukana tapahtumassa olivat myös Virtual Writers’ Room -hankkeen vuoden 2019 koulutettavat. Pienen tilannekatsauksen perusteella päivä oli heille mieluisa ja hyödyllinen. Keskusteluissa oli noussut esiin asioita, jotka ovat ajankohtaisia myös hankkeen käynnissä olevissa käskirjoitusprojekteissa.

Virtual Writers’ Room -opiskelijat 2019 Tarinatehtaan lavalla, kun virallinen ohjelma on päättynyt.

Virtual Writers’ Room Kickoff

Master Class -tapahtuman päätteksi pidettiin Virtual Writers’ Room -hankkeen Kickoff-tilaisuus. Tilaisuuden aluksi projektipäälliköt Timo Lehti ja Teppo Nuutinen, esittelivät hankkeen, sen tavoitteet sekä toteuttajat ja yhteistyökumppanit. Tämän jälkeen siirryttiin keskeskustelemaan päivän annista ja käsikirjoittamisen polttavista kysymyksistä.

Kickoff-tilaisuus täytti Tarinatehtaan leppoisalla puheensorinalla.

Ohjausryhmän kokous

Pitkän päivän päätteeksi pidettiin vielä hankkeen ohjausryhmän kokous. Kokouksessa tehtiin katsaus hankkeen tilanteeseen, tutustuttiin rakennerahastohankkeiden horisontaalisiin periaatteisiin ja keskusteltiin syksyn 2019 Master Class -tapahtumasta sekä suunnitteilla olevasta Virtual Writers’ Room -kyselystä alan ammattilaisille.

Ohjausryhmä koolla Tampereen Ukkometso-ravintolassa.

Ohjausryhmä oli hyvin tyytyväinen päivän Master Class -tilaisuuteen ja hankkeen todettiin olevan hyvässä liikkeessä. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.